Tot 3 jaar garantie
Op alle nieuwe scooters
Gratis ophaalservice
Boven de €100,-
Snelle service
Door heel NL en BE

Disclaimer

Twins2wielers – www.twins2wielers.nl publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Twins2wielers.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van deze website.

Aansprakelijkheid

Twins2wielers spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aansprak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Twins2wielers.

In het bijzonder zijn alle prijzen op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Twins2wielers is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Wij geven geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten en/of producten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Twins2wielers en haar personeel.

Rechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Twins2wielers en mogen op geen enkele manier door derden worden gebruikt mits er vooraf nadrukkelijk schriftelijk akkoord voor is gegeven.